Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088
Title: Thiết kế trò chơi trong dạy học môn Cơ sở Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Cao đẳng Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Hoàng, Thái Hậu
Lưu, Thị Thơm
Keywords: Thiết kế trò chơi trong dạy học
Giáo dục tiểu học
Trường Cao đẳng Sơn La
Môn Cơ sở Tự nhiên Xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.48-51,47
Abstract: Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay đã đặt ra những đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu, nội dung của quá trình đào tạo ờ mọi cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Các trường đại học, cao đẳng nói chung và Trường Cao đẳng Sơn La nói riêng đã có nhiều cải tiến trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được phát động và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.