Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hải-
dc.contributor.authorHoàng, Thái Hậu-
dc.contributor.authorLưu, Thị Thơm-
dc.date.accessioned2020-06-10T06:51:09Z-
dc.date.available2020-06-10T06:51:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-0753-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088-
dc.description.abstractYêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay đã đặt ra những đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu, nội dung của quá trình đào tạo ờ mọi cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Các trường đại học, cao đẳng nói chung và Trường Cao đẳng Sơn La nói riêng đã có nhiều cải tiến trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được phát động và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.48-51,47-
dc.subjectThiết kế trò chơi trong dạy họcvi_VN
dc.subjectGiáo dục tiểu họcvi_VN
dc.subjectTrường Cao đẳng Sơn Lavi_VN
dc.subjectMôn Cơ sở Tự nhiên Xã hộivi_VN
dc.titleThiết kế trò chơi trong dạy học môn Cơ sở Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Cao đẳng Sơn Lavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.