Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2409
Title: Giao thông vận tải Việt Nam - những hoạt động nổi bật
Authors: Đức Trung
Keywords: Giao thông vận tải
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.6-7
Abstract: Sáng 12/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về kết quả rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, cập nhật kịp thời, có số liệu chuẩn xác về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2409
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.