Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2411
Title: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây trầu bà đế vương đỏ (Philodendron imperial red) bằng phương pháp thủy canh tĩnh =
Other Titles: Study on the cultivation technique of the Philodendron imperial red by hydroponic method
Authors: Hoàng, Thị Loan
Vũ, Thị Hải Yến
Nguyễn, Quang Thạch
Keywords: Cây cảnh trong nhà
Thủy canh
Trầu bà đế vương đỏ (Philodendron imperial red)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.70-78
Abstract: Trồng cây cảnh trong nhà đang là một khuynh hướng trong việc trang trí không gian nội thất và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Nghiên cứu trồng thủy canh cây cảnh trong nhà giúp tạo nên dòng sản phẩm mới, cung cấp chỉ số cơ bản về trồng thủy canh cây cảnh. Cây Trầu bà đế vương đỏ là cây cảnh trong nhà có khả năng sinh trưởng trong điều kiện thủy canh. Kết quả thí nghiệm cho thấy, dung dịch dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, sử dụng dung dịch dinh dưỡng Hoagland ở mức EC 500-1.000 uS/cm, pH dung dịch trong khoảng 6,0-6,5 là tốt nhất cho sự sinh trưởng của cây khi so sánh với các dung dịch Knop, Imai và nước lã (đối chứng). Biện pháp cắt rễ ảnh hưởng rất rõ đến thẩm mỹ của cây. Sự sinh trưởng của cây trong dung dịch ít phụ thuộc vào tình trạng ngập rễ. Tùy thuộc vào sở thích và thẩm mỹ của từng người mà lựa chọn biện pháp cắt rễ và mức độ ngập để có bộ rễ phù hợp. Thay dung dịch 5-15 ngày 1 lần thuận lợi cho cây tăng trưởng thân lá đẹp, giá trị thẩm mỹ cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2411
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.