Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2411
Nhan đề: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây trầu bà đế vương đỏ (Philodendron imperial red) bằng phương pháp thủy canh tĩnh =
Nhan đề khác: Study on the cultivation technique of the Philodendron imperial red by hydroponic method
Tác giả: Hoàng, Thị Loan
Vũ, Thị Hải Yến
Nguyễn, Quang Thạch
Từ khoá: Cây cảnh trong nhà
Thủy canh
Trầu bà đế vương đỏ (Philodendron imperial red)
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.70-78
Tóm tắt: Trồng cây cảnh trong nhà đang là một khuynh hướng trong việc trang trí không gian nội thất và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Nghiên cứu trồng thủy canh cây cảnh trong nhà giúp tạo nên dòng sản phẩm mới, cung cấp chỉ số cơ bản về trồng thủy canh cây cảnh. Cây Trầu bà đế vương đỏ là cây cảnh trong nhà có khả năng sinh trưởng trong điều kiện thủy canh. Kết quả thí nghiệm cho thấy, dung dịch dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, sử dụng dung dịch dinh dưỡng Hoagland ở mức EC 500-1.000 uS/cm, pH dung dịch trong khoảng 6,0-6,5 là tốt nhất cho sự sinh trưởng của cây khi so sánh với các dung dịch Knop, Imai và nước lã (đối chứng). Biện pháp cắt rễ ảnh hưởng rất rõ đến thẩm mỹ của cây. Sự sinh trưởng của cây trong dung dịch ít phụ thuộc vào tình trạng ngập rễ. Tùy thuộc vào sở thích và thẩm mỹ của từng người mà lựa chọn biện pháp cắt rễ và mức độ ngập để có bộ rễ phù hợp. Thay dung dịch 5-15 ngày 1 lần thuận lợi cho cây tăng trưởng thân lá đẹp, giá trị thẩm mỹ cao.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2411
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.204.166.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.