Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24123
Nhan đề: Tính tương thích của pháp luật Việt Nam với cam kết trong khuôn khổ CPTPP trong lĩnh vực lao động
Tác giả: Đỗ, Thu Hương
Trần, Thu Yến
Từ khoá: Cam kết lao động
CPTPP
Tiêu chuẩn lao động
Tương thích
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.49-62
Tóm tắt: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tiến hành đàm phán và đã chính thức có hiệu lực, trong đó bao gồm nhiều cam kết phi thương mại như các cam kết trong lĩnh vực lao động, môi trường. Nội dung cam kết về lao động đưa ra đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tôn trọng, thừa nhận và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản nhằm thiết lập khung khổ quan hệ lao động tương đương nhau, kéo gần khoảng cách giữa các nước thành viên. Bài viết chỉ ra sự tương thích của pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam so với các cam kết trong CPTPP, từ đó đưa ra những khuyến nghị hướng tới việc tuân thủ các cam kết, tránh việc vi phạm dẫn đến các vụ khiếu kiện hoặc những hệ quả pháp lí không mong muốn khác.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24123
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.