Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24128
Title: Hà Nội tập trung nguồn lực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Authors: Trang Lê
Keywords: Hà Nội
Xúc tiến đầu tư
Du lịch
Thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 8 .- Tr.42-43
Abstract: Trong 7 tháng dầu năm 2018, lượng khách du lịch đến Hà Nội tiếp tục tăng mạnh do thành phố thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước, khai thác tốt các sản phẩm du lịch, nhất là các hoạt động văn hóa kết hợp du lịch tại phố đi hộ xung quanh hồ Gươm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24128
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.