Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24129
Title: Sự phát triển của mô hình kinh tế thuê bao và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Nghiên
Võ, Thanh Tuấn
Lê, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế thuê bao
Doanh nghiệp
Kinh tế sở hữu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.202-204
Abstract: Thế giới đang chứng kiến sự phát triển nhanh và ứng dụng rộng khắp của mô hình kinh tế thuê bao, là kết quả của sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trên nền tảng công nghệ. Cùng với đó, nhiều hoạt động kinh doanh truyền thống theo hình thức chuyển quyền sở hữu dần bị thay thế. Bài viết phân tích về xu hướng tiêu dùng và kinh doanh mới này, qua đó, đưa ra đề xuất giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội để phát triển hình thức này trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24129
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.