Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24129
Nhan đề: Sự phát triển của mô hình kinh tế thuê bao và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Văn Nghiên
Võ, Thanh Tuấn
Lê, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Kinh tế thuê bao
Doanh nghiệp
Kinh tế sở hữu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.202-204
Tóm tắt: Thế giới đang chứng kiến sự phát triển nhanh và ứng dụng rộng khắp của mô hình kinh tế thuê bao, là kết quả của sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trên nền tảng công nghệ. Cùng với đó, nhiều hoạt động kinh doanh truyền thống theo hình thức chuyển quyền sở hữu dần bị thay thế. Bài viết phân tích về xu hướng tiêu dùng và kinh doanh mới này, qua đó, đưa ra đề xuất giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội để phát triển hình thức này trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24129
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.