Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2412
Title: Tính toán tải trọng động đất tác dụng lê trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn
Authors: Đào, Sỹ Đán
Keywords: Động đất
Trụ cầu
Phương pháp đàn hồi dạng đơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.8-13
Abstract: Những trận động đất mạnh từ cấp VII đến Cấp IX được dự báo là có thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu tính toán tác động của động đất đến các công trình xây dựng ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng. Phần đầu tiên của bài báo này sẽ phân tích các đặc điểm của động đất và ảnh hưởng của nó lên các công trình xây dựng. Tiếp theo, trình tự và các công thức tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn được trình bày một cách chi tiết. Cuối cùng, một ví dụ tính toán cụ thể cũng được trình bày để minh họa sự áp dụng của phương pháp này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2412
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.