Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24138
Title: Một số giải pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Hoàng, Thị Vân
Keywords: Một số giải pháp
Phát triển năng lực
Học cho sinh viên
Trường Cao đẳng Sơn La
Ngành Giáo dục mầm non
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 475 .- Tr.59-64
Abstract: Phương thức đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay chú trọng “lấy người học làm trung tâm” trong quá trình dạy và học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ thì việc tự học (TH), tự nghiên cứu của sinh viên (SV) được coi trọng, được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình, sv muốn nắm chắc khối lượng kiến thức cần thiết, sv phải tăng cường thời gian TH của mình và chủ động tự chiếm lĩnh tri thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giảng viên (GV).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24138
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.