Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24141
Title: Những lý luận gắn kết khoa học – công nghệ và kinh tế phù hợp với các nước đang phát triển
Authors: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Keywords: Các nước đang phát triển
Gắn kết
Khoa học – công nghệ
Kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.3-9
Abstract: Các nước đang phát triển không thể chỉ trông cậy vào lý luận dựa trên kinh nghiệm của các nước phát triển để rút ngắn khoảng cách tụt hậu và tiến tới bắt kịp các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học - công nghệ với kinh tế. Thực tế thành công của Đài Loan, Trung Quốc... đã chỉ ra các nền kinh tế đang phát triển cần thiết và có thể đi lên bằng những sáng kiến riêng của mình. Có các lý luận khác nhau dành cho các nước đang phát triển. Lựa chọn đúng lý luận phù hợp, các nước đang phát triển có thể tạo nên sức mạnh cạnh tranh với các nước phát triển quan hệ gắn kết KH&CN với kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24141
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.