Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24153
Title: Chủ nghĩa đa phương nước nhỏ: Trường hợp hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
Authors: Phạm, Trần Hoàng Phương
Keywords: Các thể chế đa phương
Chủ nghĩa đa phương
Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.21-30
Abstract: Thời gian gần đây, sự trỗi dậy của làn sóng chống toàn cầu hóa đã đặt ra dấu hỏi đối với chủ nghĩa đa phương. Thêm vào đó, vai trò giảm sút của các cường quốc trong các thể chế đa phương truyền thống cũng làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của các thể chế này. Tất cả đã làm cản trở quá trình hội nhập quốc tế và đa phương hóa quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, tình hình hiện nay cũng đã tạo ra những “khoảng trống” nhất định trong quản trị toàn cầu đưa đến cơ hội cho các quốc gia vừa và nhỏ lấp đầy những khoảng trống đó. Quả thực, các quốc gia vừa và nhỏ đã và đang thành công trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu thông qua việc tạo dựng các thể chế đa phương mới, từ đó khẳng định vai trò thiết yếu của mình trong việc kiến tạo trật tự khu vực, rộng hơn là trật tự thế giới. Thông qua bài viết, tác giả sẽ làm sáng tỏ luận điểm trên bằng việc lý giải sự nổi lên của chủ nghĩa đa phương nước nhỏ trên góc độ lý thuyết và thực tiễn, sau đó nghiên cứu và phân tích cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), làm nền tảng cho việc đưa ra một số nhận định về tính hiệu quả và tác động tích cực của chủ nghĩa đa phương nước nhỏ lên khu vực và toàn cầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24153
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.