Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24156
Nhan đề: Phát triển ngành logistics trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: Hà, Văn Hội
Bùi, Hồng Cường
Từ khoá: Cơ hội
E – logistic
Hội nhập kinh tế quốc tế
Hạn chế
Logistics
Thành tựu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.31-42
Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, logistic đang được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bài viết này phân tích, đánh giá những cơ hội điều kiện thuận lợi. những thành tựu và những điểm tồn tại trong quá trình phát triển của ngành logistics Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành logistic Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24156
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.