Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24163
Title: Tác động đến kinh tế Việt Nam của đại dịch Covid-19 toàn cầu
Authors: Lê, Đăng Minh
Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Chuỗi cung ứng
Tác động của Covid-19
Tăng trưởng chậm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.57-67
Abstract: Trước sự bùng phát và lan rộng chưa có điểm dừng của đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 từ Vũ Hán (Trung Quốc), nền kinh tế thế giới có nguy cơ rơi vào trì trệ. Tình trạng đó tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, nhiều ngành kinh tế và doanh nghiệp ở khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ đổ vỡ, các ngành du lịch và hàng không bị tổn thất năng nề, và các ngành may mặc, da giầy, điện tử, xuất khẩu nông sản, bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn… cũng không tránh khỏi khó khăn. Để khắc phục hay hạn chế những tác động tiêu cực này, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực tìm kiếm những giải pháp khả thi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24163
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.