Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24163
Nhan đề: Tác động đến kinh tế Việt Nam của đại dịch Covid-19 toàn cầu
Tác giả: Lê, Đăng Minh
Lưu, Ngọc Trịnh
Từ khoá: Chuỗi cung ứng
Tác động của Covid-19
Tăng trưởng chậm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.57-67
Tóm tắt: Trước sự bùng phát và lan rộng chưa có điểm dừng của đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 từ Vũ Hán (Trung Quốc), nền kinh tế thế giới có nguy cơ rơi vào trì trệ. Tình trạng đó tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, nhiều ngành kinh tế và doanh nghiệp ở khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ đổ vỡ, các ngành du lịch và hàng không bị tổn thất năng nề, và các ngành may mặc, da giầy, điện tử, xuất khẩu nông sản, bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn… cũng không tránh khỏi khó khăn. Để khắc phục hay hạn chế những tác động tiêu cực này, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực tìm kiếm những giải pháp khả thi.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24163
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.