Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24179
Title: Bài tập vận dụng cao về Este
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Bài tập vận dụng cao về Este
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 02 (350) .- Tr.1-4
Abstract: Hỗn hợp A gồm một acid đơn chức, một alkol đơn chức và một este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(0H)₂ dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số mol alkol trong m gam A là 0,15. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m gam A vào dung dịch nước brom dư. Phần trăm khối lượng của acid trong A là: A. 47,84% B. 28,9% ; c. 23,25% D. 24,58%. Đây là một trong các bài tập vận dụng cao về Este tác giả xin trình bày đến bạn đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24179
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.71 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.