Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24185
Title: Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 9 thông qua mô hình lớp học đảo ngược
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Bùi, Đức Phương
Keywords: Dạy học môn Toán
Phát triển năng lực
Phản biện cho học sinh lớp 9
Mô hình lớp học đảo ngược
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 471 .- Tr.36-41
Abstract: Trong xã hội ngày nay, để đáp ứng được những yêu cầu cao của thời đại, học sinh (HS) cần có các kĩ năng tư duy, trong đó tư duy phản biện (TDPB) là một kĩ năng quan trọng trong cuộc sông, bởi kĩ năng này có thể cho phép các em tổ chức và đánh giá những thông tin thu nhận được. Các nhà nghiên cứu đã đề cập một số kĩ năng TDPB, chẳng hạn như: có thể đánh giá các cuộc thảo luận, giải thích thông tin và kiểm tra các giá thuyết, xác định câu trả lời đúng với câu trả lời sai, khả năng đưa ra dự đoán, giải quyết vấn đề và đánh giá hiệu suất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24185
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.