Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24190
Title: Nâng cao khả năng thích ứng cho trẻ tự kỉ trong lớp mầm non hòa nhập
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Đinh, Quang Kiều
Keywords: Nâng cao khả năng thích ứng
Cho trẻ tự kỉ
Trong lớp mầm non hòa nhập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 471 .- Tr.18-23
Abstract: Trong lớp học của trẻ mầm non, mỗi trẻ có một đặc điểm phát triển khác nhau, song trẻ đều có nhu cầu được chăm sóc, được vui chơi trong một môi trường an toàn, thân thiện và được đối xử bình đẳng. Chung sống và cùng học tập trong một trường lớp mẫu giáo đối với những trẻ mới đi học hay với những trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi phải có sự chăm sóc, sự tác động phù hợp và chuyên nghiệp của các cô giáo mầm non để giúp trẻ thích nghi với chế độ sinh hoạt của lớp và hòa nhập được với mối quan hệ xã hội sau này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24190
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.