Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24193
Title: Đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: sử dụng chỉ số Färe-Primont
Authors: Trần, Quang Tuyến
Phạm, Hùng Hiệp
Lê, Văn Đạo
Keywords: Hiệu quả
Giáo dục đại học Việt Nam
Sử dụng chỉ số Färe-Primont
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 471 .- Tr.4-11
Abstract: Sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tại Việt Nam trong thời gian qua có nhiều điểm sáng. Hệ thống cơ sở GDĐH tại Việt Nam đang mở rộng rất nhanh. Tỉ lệ đăng kí đã gia tăng từ 162 học sinh trên 10,000 người (2001) tới 251 học sinh trên 10,000 (2011) (Dao, 2014) [1 ]. Chính phủ Việt Nam cũng dự kiến nâng tỉ lệ này lên thành 450 học sinh trên 10,000 người vào năm 2020. Số lượng cơ sở GDĐH tại Việt Nam tính đến năm 2013 vào khoảng 421 với 207 trường đại học và 214 trường cao đẳng, trong đó 54 trường đại học và 29 trường cao đẳng tư nhân - tăng gấp 4 lần so với năm 1999 (Bộ GD-ĐT, 2013) [2] và con số này là 556 trong năm 2016 (Bộ GD-ĐT, 2016) [3]...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24193
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.