Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24193
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: sử dụng chỉ số Färe-Primont
Tác giả: Trần, Quang Tuyến
Phạm, Hùng Hiệp
Lê, Văn Đạo
Từ khoá: Hiệu quả
Giáo dục đại học Việt Nam
Sử dụng chỉ số Färe-Primont
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 471 .- Tr.4-11
Tóm tắt: Sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tại Việt Nam trong thời gian qua có nhiều điểm sáng. Hệ thống cơ sở GDĐH tại Việt Nam đang mở rộng rất nhanh. Tỉ lệ đăng kí đã gia tăng từ 162 học sinh trên 10,000 người (2001) tới 251 học sinh trên 10,000 (2011) (Dao, 2014) [1 ]. Chính phủ Việt Nam cũng dự kiến nâng tỉ lệ này lên thành 450 học sinh trên 10,000 người vào năm 2020. Số lượng cơ sở GDĐH tại Việt Nam tính đến năm 2013 vào khoảng 421 với 207 trường đại học và 214 trường cao đẳng, trong đó 54 trường đại học và 29 trường cao đẳng tư nhân - tăng gấp 4 lần so với năm 1999 (Bộ GD-ĐT, 2013) [2] và con số này là 556 trong năm 2016 (Bộ GD-ĐT, 2016) [3]...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24193
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.