Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/242
Title: Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Authors: Ngọc Diệp
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Điện lực
Vai trò lãnh đạo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.2-4
Abstract: Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; Cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân; Đảm bảo tiến độ xây dựng công trình nguồn và lưới điện; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh - đó là những mục tiêu cơ bản mà Ban chấp hành Đảng bộ EVN đặt ra trong năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/242
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.