Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2420
Nhan đề: Ảnh hưởng của xúc cảm đến hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở
Tác giả: Phạm, Văn Tư
Từ khoá: Ảnh hưởng
Xúc cảm
Hành vi gây hấn
Học sinh trung học cơ sở
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.53-62
Tóm tắt: Hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở được hiểu là những hành vi có chủ ý của các em nhằm làm tổn thương, gây hại đến người khác về thể chất, tinh thần và tình dục dù cho mục tiêu chưa đạt được. Và khi có hành vì gây hấn, học sinh trung học cơ sở có những xúc cảm khác nhau và những xúc cảm này có ảnh hưởng nhất định đến hành vi gây hấn của các em trên thực tế. Với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi cá nhân cùng phương pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu này được tiến hành khảo sát tại 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và Thái Nguyên với mẫu định lượng là 905 học sinh trung học cơ sở và mẫu định tính là 100 học sinh cùng với 20 phụ huynh của các em. Công cụ nghiên cứu bao gồm: Một thang đo về những xúc cảm mà học sinh cảm thấy khi có hành vi gây hấn gồm 5 biểu hiện và một thang đo khác bao gồm 17 mệnh đề về các biểu hiện của hành vi gây hấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù ở mức độ thấp, nhưng một bộ phận học sinh trung học cơ sở đã có hành vi gây hấn và khi có hành vi gây hấn, các em không cảm thấy thỏa mãn, vui sướng, thích thú, mà sợ hãi và lo lắng. Xúc cảm khi có hành vi gây hấn và hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở có mối tương quan nghịch với nhau.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2420
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_551.38 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.