Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2424
Title: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng giống gai xanh AP1 mới phục vụ chế biến tơ sợi tại Thanh Hóa =
Other Titles: Study of some technical measurements of new green ramie (Boehmeria nivea L. Gaudich) variety in Thanh Hoa province
Authors: Trần, Thị Thúy
Đặng, Trọng Lương
Keywords: Giống gai xanh AP1
Thân tươi
Bẹ khô
Lấy sợi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.79-87
Abstract: Gai xanh (Boehmeria nivea L. Gaudich) là cây lấy sợi từ vỏ có giá trị để sản xuất quần áo thời trang cao cấp cũng như những mặt hàng khác trong đời sống kinh tế - xã hội. Để từng bước đưa cây gai xanh vào sản xuất đại trà, cần xác định biện pháp kỹ thuật hợp lý, có cơ sở khoa học, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác trước khi đưa ra sản xuất đại trà. Nghiên cứu này đã xác định được một số khâu kỹ thuật như thời vụ trồng giống gai xanh AP1 thích hợp nhất vào: tháng 2 và tháng 8, đều cho cây sinh trưởng, phát triển tốt và năng suất cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2424
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.