Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24240
Title: Thực trạng quản lý tiền ảo tại một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Trần, Hoàng Minh
Đoàn, Anh Tuấn
Keywords: Thực trạng quản lý tiền ảo
Tại một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.49-52
Abstract: Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2009, tiền ảo (tiền điện tử) ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Bốì cảnh đó khiến các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến tiền ảo, bao gồm những lo ngại về việc tạo thuận lợi cho tội phạm, sự bảo vệ người tiêu dùng đối với những tham gia giao dịch tiền điện tử, mức độ điều tiết phù hợp của ngành và tác động tiềm năng của tiền điện tử đối với chính sách tiền tệ... Bài viết phân tích thực trạng quản lý tiền ảo tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc quản lý tiền ảo hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24240
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.