Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24240
Nhan đề: Thực trạng quản lý tiền ảo tại một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Trần, Hoàng Minh
Đoàn, Anh Tuấn
Từ khoá: Thực trạng quản lý tiền ảo
Tại một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.49-52
Tóm tắt: Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2009, tiền ảo (tiền điện tử) ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Bốì cảnh đó khiến các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến tiền ảo, bao gồm những lo ngại về việc tạo thuận lợi cho tội phạm, sự bảo vệ người tiêu dùng đối với những tham gia giao dịch tiền điện tử, mức độ điều tiết phù hợp của ngành và tác động tiềm năng của tiền điện tử đối với chính sách tiền tệ... Bài viết phân tích thực trạng quản lý tiền ảo tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc quản lý tiền ảo hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24240
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.