Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24266
Title: Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tại Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Giải pháp phát triển sản xuất
Tại Sơn La
Nông nghiệp theo chuỗi giá trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.87-90
Abstract: Là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, Sơn La có hơn 355.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 27,4% tổng diện tích đất tự nhiên với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, đất đai màu mỡ, rất thích hợp đế phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Phát huy những lợi thế sẵn có, Sơn La đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đang gặp phải một số hạn chế, khó khăn, cần có các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24266
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.