Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24283
Title: Xu hướng thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước ASEAN và gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Xu hướng thương mại nội ngành
Việt Nam
Các nước ASEAN
Gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.43-45
Abstract: Theo các lý thuyết thương mại quốc tế, các quốc gia giao dịch thương mại quốc tế trên cơ sở lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối. Theo đó, quốc gia nào có lợi thế (tuyệt đối hoặc tương đối) trong ngành nào thì tập trung sản xuất hàng hóa trong ngành đó và trao đổi thương mại với các nước khác. Có nghĩa là, theo các lý thuyết này, thương mại quốc tế chủ yếu là thương mại liên ngành (inter-industry trade). Một nước sẽ xuất khẩu hàng hóa trong ngành mà nước đó có lợi thế cạnh tranh và nhập khẩu hàng hóa ở ngành mà nước đó không có lợi thế cạnh tranh. Một nước sẽ không vừa xuất khẩu lại vừa xuất khẩu trong cùng một ngành.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24283
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.