Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24283
Nhan đề: Xu hướng thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước ASEAN và gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Toàn
Từ khoá: Xu hướng thương mại nội ngành
Việt Nam
Các nước ASEAN
Gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.43-45
Tóm tắt: Theo các lý thuyết thương mại quốc tế, các quốc gia giao dịch thương mại quốc tế trên cơ sở lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối. Theo đó, quốc gia nào có lợi thế (tuyệt đối hoặc tương đối) trong ngành nào thì tập trung sản xuất hàng hóa trong ngành đó và trao đổi thương mại với các nước khác. Có nghĩa là, theo các lý thuyết này, thương mại quốc tế chủ yếu là thương mại liên ngành (inter-industry trade). Một nước sẽ xuất khẩu hàng hóa trong ngành mà nước đó có lợi thế cạnh tranh và nhập khẩu hàng hóa ở ngành mà nước đó không có lợi thế cạnh tranh. Một nước sẽ không vừa xuất khẩu lại vừa xuất khẩu trong cùng một ngành.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24283
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.