Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24301
Title: Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Lê, Thiết Lĩnh
Keywords: Hỗ trợ tài chính
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lĩnh vực nông nghiệp
Trên địa bàn thành phố Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.34-36
Abstract: Bài viết sẽ đi sâu phân tích tình hình thực thi một số nội dung hỗ trợ tài chính đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Nội trong giai đoạn 2015-2019. Nhằm trả lời cho các câu hỏi: Hỗ trợ tài chính của Hà Nội có phù hợp với yêu cầu cấp bách thực tế ở Hà Nội không? có phù hợp với nguyện vọng của các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố không? Việc triển khai thực hiện hỗ trợ có đạt được mục tiêu của Hà Nội và lợi ích của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp hay không? Mặc dù các chương trình hỗ trợ tài chính của Hà Nội giai đoạn 2015-2019 đã được thực thi và một số đã kết thúc nhưng Hà Nội vẫn tiếp tục ban hành các chương trình hỗ trợ mới cho nhóm doanh nghiệp này. Vì vậy, vẫn cần có những nghiên cứu để cải thiện hiệu quả của chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24301
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.