Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315
Nhan đề: Củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thù
Tác giả: Trần, Việt Thắng
Từ khoá: Củng cố
Địa bàn
Đặc thù
Khó khăn
Tổ chức cơ sở Đảng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.9-11
Tóm tắt: Ở những địa bàn khó khăn, đặc thù như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đông đồng bào dân tộc thiêu số... địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại không thuận tiện, kinh tế - xã hội chưa phát triển cần có các giải pháp phù hợp để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Trong đó, việc kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là yêu cầu cấp thiết nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu một vài giải pháp bước đầu đã cho kết quả khả quan.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.