Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24350
Title: Thực trạng tham gia kinh doanh của nữ giới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Doanh nhân nữ
GEM Global Repsort 2017/18
Khởi sự kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 4 .- Tr.26-31
Abstract: Theo Báo cáo GEM toàn cầu 2017/18 (Global Entrepreneurship Monitor Global Report 2017/18 - GEM Global Report 2017/18), ngày càng có nhiều nữ giới tham gia vào kinh doanh. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tham gia vào kinh doanh khá cao, tuy nhiên đa số chỉ tham gia trong phạm vi kinh doanh cá thể. Ở khu vực doanh nghiệp, tỷ lệ nữ giới là chủ doanh nghiệp chỉ bằng 1/3 so với nam giới. Doanh nghiệp do nữ giới làm chủ thường có quy mô nhỏ và hoạt động trong các ngành dịch vụ. Nữ giới thường gặp nhiều khó khăn hơn nam giới khi tham gia vào kinh doanh, một phần vì hạn chế về năng lực, vì vậy cần có thềm những chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ và kỹ năng kinh doanh, giảm bớt các rào cản khi tham gia vào kinh doanh của nữ giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24350
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
352.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.