Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24367
Title: Lý thuyết và mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Lý thuyết
Mô hình nghiên cứu
Các nhân tố ảnh hưởng
Tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.25-27
Abstract: Vấn đề tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách quan tâm, vốn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm hai nguồn chính là vốn bên trong và vốn bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó, vốn tín dụng ngân hàng là nguồn bên ngoài tài trợ quan trọng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài viết nhằm khảo cứu cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24367
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.