Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24400
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện lớn
Từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Giao thông vận tải Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .- Tr.58-61
Abstract: Ban Kiến thiết thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Giao thông khu 7 được thành lập vào ngày 13/11 năm 1982, Những năm đầu Ban kiến thiết Liên hiệp, được Cục ĐBVN, (Nay là Tổng cục đường bộ Việt Nam) giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực phía Nam mà chủ yếu là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và một số tỉnh miền Đông Nam bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24400
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.