Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24407
Title: Giao tiếp của thanh niên với người cao tuổi: Tần suất, cách thức và nội dung
Authors: Mai, Văn Hải
Keywords: Giao tiếp
Thanh niên
Người cao tuổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.74-86
Abstract: Giao tiếp là một trong những mặt quan trọng và cơ bản của đời sống tâm lý con người. Để làm rõ giao tiếp của thanh niên với người cao tuổi, nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi 151 người cao tuổi và 569 thanh niên ở 3 tỉnh/thành phố Hà Nội, Thái Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hai nhóm khách thể có tần suất giao tiếp khá thường xuyên; cách thức giao tiếp chủ yếu bằng con đường trực tiếp; nội dung giao tiếp xoay quanh những vấn đề liên quan đến sức khỏe, công việc, học tập... Thông qua quá trình giao tiếp, hai nhóm khách thể đều thể hiện sự hài lòng, có tình cảm tích cực dành cho nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24407
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.76 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.