Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24409
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Hoàng, Thanh Tùng
Phạm, Thị Thanh Hoa
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Bối cảnh COVID-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.16-18
Abstract: Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, nhiều doanh nghiệp vừa cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa ra sức thực hiện trách nhiệm xâ hội, sát cánh cùng cộng đồng ứng phó với dịch bệnh. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Trong bài viết, tác giả sẽ đề cập đến khái niệm CSR, CSR trong bối cảnh dịch COVID-19 và đưa ra một số kiến nghị với Nhà nước nhằm tăng cường CSR trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24409
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.