Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24419
Title: Vấn đề và giải pháp đối với các khu kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Vấn đề
Giải pháp
Đối với các khu kinh tế
Ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.4-6
Abstract: Khu kinh tế có vai trò quan trọng trong thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế của các quốc gia nên được nhiều quốc gia quan tâm. Một số quốc gia đã thành công vang dội. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã phải trả giá đắt cho phát triển các khu kinh tế. Thêm vào đó, có những khu kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn đầu nhưng không còn thích hợp với giai đoạn tiếp theo. Do đó, Việt Nam cần phải xem xét lại các khu kinh tế hiện có, cân nhắc trong xây dựng các khu kinh tế cho tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24419
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.