Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2441
Nhan đề: Tìm kiếm cứu nạn là một nhiệm vụ trọng tâm của quân đội năm 2018
Tác giả: Lam Hạnh
Từ khoá: Tìm kiếm cứu nạn
Nhiệm vụ trọng tâm
Quân đội
2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.59-60
Tóm tắt: Khẳng định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh toàn quân phải rà soát các phương án, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” xứng đáng với vai trò nòng cốt và là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong hỏa hoạn, thiên tai.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2441
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
267.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.208


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.