Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24434
Title: Các nghiên cứu về tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Các nghiên cứu
Tiếp cận tín dụng ngân hàng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 562 .- Tr.99-101
Abstract: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đang chiếm ưu thế về số lượng trong nền kinh tế và ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của từng quốc gia, từng địa phương. Tuy nhiên, thị trường tín dụng DNVVN có nhu cầu tài chính quá lớn đối với hoạt động tài chính vi mô nhưng lại quá nhỏ để tận dụng hiệu quả các mô hình dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp lớn, do đó các DNVVN gặp rất nhiều khó khăn để có thể tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Mục tiêu của bài viết nhằm khảo cứu cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DNVVN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24434
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.