Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24436
Title: Học trải nghiệm và cơ sở tâm lý của học trải nghiệm trong trường phổ thông
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Lê, Minh Nguyệt
Keywords: Trải nghiệm
Học trải nghiệm
Chu kỳ học trải nghiệm
Gestalt
Đồng hóa
Điều ứng
Vùng phát triển gần
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.28-41
Abstract: Bài báo đề cập tới khái niệm, bản chất và đặc trưng của trải nghiệm và học trải nghiệm trong nhà trường, đồng thời phân tích các cơ sở tâm lý của việc kiến tạo sự phát triển tâm lý ở trẻ em, đó chính là cơ sở tâm lý của trải nghiệm cá nhân và học trải nghiệm trong nhà trường. Việc nghiên cứu trải nghiệm và học trải nghiệm kết hợp với phân tích các cơ sở tâm lý của chúng, đã giúp làm rõ hơn bản chất, đặc trưng và chu trình triển khai các hành động học trải nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24436
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.