Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2443
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn (tổng hợp)
Keywords: Giao thông vận tải
Sự kiện
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.61-64
Abstract: Bài viết khái quát lại những sự kiện giao thông vận tải nổi bật từ năm 1856 - 1945: trạm hải đăng, cảng Sài Gòn, nhà máy đóng tàu Ba Son,...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2443
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
493.34 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.