Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2443
Nhan đề: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Tác giả: Chu, Đức Soàn (tổng hợp)
Từ khoá: Giao thông vận tải
Sự kiện
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.61-64
Tóm tắt: Bài viết khái quát lại những sự kiện giao thông vận tải nổi bật từ năm 1856 - 1945: trạm hải đăng, cảng Sài Gòn, nhà máy đóng tàu Ba Son,...
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2443
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
493.34 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.