Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24446
Nhan đề: Chất liệu dân gian trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Từ khoá: Chất liệu dân gian
Nguyễn Huy Tưởng
Những truyện hay
Viết cho thiếu nhi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 03 .- Tr.59-65
Tóm tắt: Những truyện hay viết cho thiếu nhi là tập hợp tuyển chọn những sáng tác tiêu biểu từ năm 1940 đến năm 1960 của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Cuốn sách gồm 10 tác phẩm trọn vẹn và một đoạn trích, trong đó có tác phẩm đã rất quen thuộc với độc giả và có cả tác phẩm mới được phát hiện gần đây. Cuốn sách được xem như một "món quà yêu thương", "chứa đựng những tình cảm ưu ái của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng dành cho các em, những chủ nhân tương lại của đất nước mà ông luôn đặt trọn niềm tin yêu qua những trang viết thấm đẫm tình yêu thương con người, trân trọng của cuộc đời".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24446
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.