Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorChu, Việt Cường-
dc.date.accessioned2020-06-12T08:24:41Z-
dc.date.available2020-06-12T08:24:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7056-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562-
dc.description.abstractBài báo trình bày phương pháp xác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệu. Đồng thời, một chương trình tự động hóa việc tính toán chế độ cắt dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình VBA đã được xây dựng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.100-105-
dc.subjectChế độ cátvi_VN
dc.subjectMàivi_VN
dc.subjectHệ số tính gia công của vật liệuvi_VN
dc.titleXác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.