Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24569
Title: Nghiên cứu kết nối và xử lý tín hiệu Analog với biến tần Rhymebus
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Biến tần Rhymebus
Cảm biến nhiệt độ PT100
Tín hiệu tương tự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.118-123
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu kết nối và xử lý tín hiệu analog với biến tần Rhymebus ứng dụng trong các hệ thống điều khiển nhỏ. Trong bài báo này, tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ PT100 được chọn làm ngõ vào analog, ngõ ra của biến tần kết nối với động cơ điện được thiết lập thay đổi tốc độ tùy theo tín hiệu ngõ vào. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ được đưa qua bộ chuyển đổi thành dòng điện 4-20mA trước khi đưa vào biến tần. Các tham số được thiết lập của biến tần như tần số ngõ ra, thời gian tăng tốc, giảm tốc được cài đặt để thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tín hiệu cảm biến sau khi qua bộ chuyển đổi hoạt động ổn định, tần số ngõ ra thay đổi tuyến tính ứng với tín hiệu ngõ vào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24569
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.