Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24571
Title: Ảnh hưởng của vi nhựa đến quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật
Authors: Chu, Đức Hà
Lê, Thị Ngọc Huỳnh
Đinh, Văn Hà
Keywords: Ảnh hưởng của vi nhựa
Quá trình sinh trưởng
Phát triển của thực vật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 04(733) .- Tr.51-53
Abstract: Quá trình sản xuất và tái chế nhựa đã trực tiếp sinh ra các dạng vi nhựa (micro plastic) tác động xấu đến toàn bộ sinh quyển và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Hiện nay, vi nhựa đã được tìm thấy ở hầu hết các hệ sinh thái trên cạn, như đất nông nghiệp, khu công nghiệp hay thậm chí tại những khu vực hẻo lánh. Bằng nhiều con đường khác nhau, vi nhựa tích lũy trên bề mặt được lắng xuống các tầng đất và kết hợp vào hạt đất, ảnh hưởng đến tính chất hóa lý và quần xã sinh vật đất, qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật nói chung, nguồn thực phẩm của con người nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24571
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.