Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24591
Title: Giải pháp thiết kế thiết bị bia ẩn hiện báo điểm tự động cho lực lượng bắn tỉa
Authors: Phan, Văn Tuấn
Nguyễn, Hải Minh
Nguyễn, Thanh Điền
Mai, Quốc Vương
Đỗ, Xuân Tươi
Keywords: Bia ẩn hiện
Tính điểm tự động
Lực lượng bắn tỉa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.131-134
Abstract: Trên cơ sở các bài kiểm tra, bắn tập của lực lượng bắn tỉa, nhóm tác giả đưa ra phương án thiết kế hệ thống bia dựa trên hai nền tảng kỹ thuật chính: Điều khiển chuyển động ẩn, hiện bia theo chương trình tự động trên máy tính và nhận dạng điểm chạm, báo điểm tự động dựa trên hệ thống cảm biến âm thanh. Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua tín hiệu vô tuyến, lệnh điều khiển bia cũng như kết quả bắn được tự động nhận dạng và thể hiện trên máy tính điều khiển trung tâm. Hệ thống bia như vậy, cho phép người chỉ huy điều hành bắn dễ dàng điều khiển hệ thống bia, đánh giá kết quả kíp bắn, đảm bảo tính chính xác, an toàn cho toàn bộ kíp phục vụ bắn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24591
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.