Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24603
Title: Phân lập, định danh và nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy dầu mỏ trong mẫu đất, bùn nhiễm xăng dầu tại Quân khu 7
Authors: Đinh, Thị Vân
Ngô, Cao Cường
Keywords: Định danh
Phân hủy dầu
Vi sinh vật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.24-28
Abstract: Từ 3 mẫu đất bùn nhiễm dầu, đã tuyển chọn và phân lập được 3 chủng vi khuẩn và 3 chủng nấm men có khả năng phân hủy dầu. Tổ hợp vi sinh vật có khả năng phân hủy 93% hàm lượng dầu bổ sung sau 9 ngày thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấv, nhiệt độ tối ưu cho vi khuẩn và nấm men là khoảng 30°c, pH tối ưu là khoảng trung tính, các chủng vi sinh vật phát triền ở nồng độ muối loãng 0,1 %. Bằng phương pháp sinh học phân tử đã định danh được 6 chủng vi sinh vật trong tổ họp, bao gồm: chiing VKbt1 thuộc về loài Chryseobacterium defluvii; chủng VKbt2 thuộc về loài Chryseobacteriumgleunt; chủng VKbx thuộc chi Pseudomonas sp.; chủng NMbt1 thuộc về loài Pichla jadinii; chủng NMbt2 thuộc về loài Candida tropicalis; chủng NMbx thuộc về loài Candida tropicalis.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24603
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.237.183.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.