Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24606
Title: Đề ra kỳ này
Authors: Ban, Biên tập (Tạp chí Hóa học & Ứng dụng)
Keywords: Đề ra kỳ này
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.36-40
Abstract: Để thi đua dạy tốt và học tốt ngoài học kiến thức trên lớp ra giáo viên và học sinh còn tham khảo và làm thêm nhiều bài tập khác để rèn luyện kiến thức sâu hơn góp phần tạo ra sản phẩm đầu ra có chất lượng, không nằm ngoài việc sản sinh ra giáo viên và học sinh giỏi. Đề ra kỳ này đã đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24606
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.