Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24611
Title: Một vài bài toán hay về phản ứng nhiệt nhôm
Authors: Phạm, Lan Chi
Keywords: Một vài bài toán hay
Phản ứng nhiệt nhôm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.29
Abstract: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr203; 0,04 mol FeO và amol Ai. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 0,1 M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCI loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr203 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr203 đã phản ứng là: A. 20,00% B. 33,33% c. 50,00% D. 66,67%. Đây là một dạng bài toán hay về phản ứng nhiệt nhôm tác giả xin giới thiệu đến bạn đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24611
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
289.11 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.